The Me Chevy - Try Chevy, You'Ll Like It.

Roligare sätt att lära sig på

Vi lär oss alla på olika sätt. Inom skola är det hela tiden en kamp för hur man ska kunna få eleverna att förstå på ett enkelt sätt som de kan ta till sig. I dagens samhälle är det hela tiden nya saker som stjäl deras uppmärksamhet och hur ska man kunna se till att eleverna blir mer involverade i sitt ämne? Redcat är ett bra medel som gör att alla elever blir deltagare. Genom att jobba mer interaktivt kommer alla bli en del av undervisningen. Detta kommer vi att se mer och mer av i framtiden, eftersom man kan se bra rapporter om hur det ger bra resultat.